ภาษาไทย

สวัสดีค่ะ ดิฉัน María Elena Durazo วุฒิสมาชิกของรัฐ ดิฉันภูมิใจนำเสนอ Senate District 24 ซึ่งประกอบไปด้วย Los Angeles neighborhoods of Boyle Heights, El Sereno, Highland Park, Eagle Rock, Glassell Park, Mt. Washington, Cypress Park, Lincoln Heights, Atwater Village, Elysian Valley, Arlington Heights, Echo Park, Silver Lake, Los Feliz, East Hollywood, Little Armenia, Thai Town, Larchmont, Koreatown, Pico-Union, Westlake-MacArthur Park, Historic Filipinotown, Chinatown, Little Tokyo, Arts District, Civic Center, City Terrace และ East Los Angeles

ฉันพร้อมที่จะคว้าโอกาสเพื่อชุมชนของเราในวุฒิสภาของรัฐ ฉันเฝ้ารอที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่ชุมชนของเราและรัฐแคลิฟอร์เนีย โปรดเข้ามาอ่านข้อมูลอัปเดตเกี่ยวสิ่งที่สำนักงานกำลังดำเนินการเพื่อประชาชนแห่ง SD 24 ในระหว่างนี้ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการท้องถิ่นหรือบริการของรัฐ โปรดติดต่อ (213) 483-9300

ขอแสดงความนับถือ

María Elena Durazo วุฒิสมาชิกของรัฐ


María Elena เป็นบุตรคนที่ 7 จากพี่น้องทั้งหมด 11 คน บิดามารดาเป็นแรงงานข้ามชาติ เมื่อเติบโตขึ้น María Elena ได้เดินทางพร้อมกับครอบครัวไปตามสภาพเศรษฐกิจทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียและออริกอน และพบกับสภาวะการเอารัดเอาเปรียบและความยากลำบากที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญ

María Elena ได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยในโมรากา รัฐแคลิฟอร์เนีย และสำเร็จการศึกษาในปี 1975 ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ ที่วิทยาลัย เธอได้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวชิคาโนตามคำชวนของพี่ชาย จากนั้นได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวด้านแรงงานในฐานะผู้ก่อตั้ง International Ladies Garment Workers Union (ภายหลังเรียกว่า UNITE, the Union of Needletrades, Industrial and Textile Employees)

ขณะในทำงานในตำแหน่งผู้ก่อตั้งสหภาพ เธอได้เข้าศึกษาด้านกฎหมายที่ People’s College of Law และสำเร็จการศึกษาในปี 1985

ในปี 1987 María Elena พร้อมที่จะเป็นผู้นำการขับเคลื่อนตามการจัดอันดับและเข้าแฟ้ม HERE Local 11 เพื่อทำให้สหภาพตอบสนองต่อสมาชิกชาวละตินส่วนใหญ่มากขึ้น การขับเคลื่อนการจัดระเบียบริเริ่มระบบตัวแทนร้านค้าที่อบรมเกี่ยวกับอันดับและเข้าแฟ้มสิทธิ์ของเขาได้สำเร็จ แรงงานจึงสามารถมีส่วนร่วมในการเจรจาเกี่ยวกับสัญญาระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง และการประชุมและการตีพิมพ์ต่างๆ แบบสองภาษา

ในปี 2004 เธอกลายเป็นรองประธานกรรมการบริหารของ UNITE-HERE International ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของสหภาพ UNITE และ HERE

ในปี 2008 María Elena Durazo ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณะกรรมการของพรรคเดโมแครตและเป็นประธานร่วมในแคมเปญแห่งชาติของประธานาธิปดีบารักโอบามา

ตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2014 เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริหารและเหรัญญิกแห่งสหพันธ์แรงงานแห่งมณฑลลอสแอนเจลิส (AFL-CIO) ซึ่งเป็นสภาแรงงานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหารระดับสูงของ AFL-CIO แห่งชาติ

นอกเหนือจากการทำงานที่สหภาพ María Elena ได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการและกรรมาธิการทางพลเมืองหลายแห่ง Tom Bradley นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสแต่งตั้งเธอเป็นคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับสนามบินแห่งนครลอสแอนเจลิส นายกเทศมนตรี Richard Riordan แต่งตั้งเธอเป็นคณะกรรมการสวนสาธารณะและการสันทนาการของรัฐแคลิฟอร์เนีย และเธอยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียอีกเช่นกัน

María Elena สมรสกับ Miguel Contreras อดีตผู้นำสหภาพซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริหารและเหรัญญิกแห่งสหภาพแรงงานประจำลอสแอนเจลิสตั้งแต่ปี 1996 จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 6 พฤษภาคม 2005  เธอและ Miguel Contreras มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ Mario และ Michael Contreras


เจ้าหน้าที่เขตสามารถช่วยเหลือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐ:

 • สำนักงานทะเบียนยานยนต์
 • โครงการป้องกันการยึดทรัพย์
 • การร้องเรียนของผู้บริโภค
 • ผลประโยชน์ของทหารผ่านศึก
 • การประกันในกรณีทุพพลภาพและตกงาน
 • ภาษีของรัฐ
 • จรรยาบรรณวิชาชีพหรือการร้องเรียนเรื่องใบอนุญาต
 • Medi-Cal และ Covered California

แหล่งข้อมูลของชุมชน

 • เคหการ/สาธารณูปโภค
 • ครอบครัว/ การสนับสนุนชุมชน
 • อาหาร
 • กฎหมาย/ ผู้บริโภค/ ความปลอดภัยของสาธารณชน
 • การดูแลรักษาสุขภาพ
 • เงินอุดหนุนรายได้/ ความช่วยเหลือ
 • เสื้อผ้า/ ส่วนบุคคล/ ครัวเรือน
 • สุขภาพจิต/ การติดยา
 • การจ้างงาน

ติดต่อสำนักงานประจำเขตที่ (213) 483-9300

เจ้าหน้าที่รัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย:

 • แสดงความคิดเห็น
 • เสนอข้อกฎหมายใหม่
 • ขอสำเนา สรุป และข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
 • มีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมาย
 • ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนร่างกฎหมายให้กลายเป็นกฎหมาย
 • รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับการพิจารณาร่างกฎหมาย
 • รายงานเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของตัวแทน

ติดต่อสำนักงานของรัฐ: (916) 651-4024